ทุน 50% – 100% ศึกษาต่อป.ตรีด้าน Design / Business ที่ Raffles International College

Raffles International College มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม จึงมอบทุนการศึกษา Raffles Scholarships ทั้งเป็นทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนบางส่วน ในระดับปริญญาตรี ในสาขา design และ business

หากสนใจศึกษาต่อวิทยาลัยต่างชาติในประเทศไทย พร้อมได้รับทุนการศึกษาดีๆ แบบนี้ ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย ^^

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. Merit Scholarship: 100% scholarships

– หลักสูตรการออกแบบ 3 ปี

– หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2.5 ปี

2. Equity Scholarship: 100% scholarships

– หลักสูตรการออกแบบ 3 ปี

– หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2.5 ปี

3. Creative Talent Scholarship: 50% scholarships

– หลักสูตรการออกแบบ 3 ปี

– หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2.5 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Design Programme

– Business Programme

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. Design Programme

– GPAX/CGPA 3.50

– จดหมายแนะนำ 1 ฉบับ

– Statement of Purpose (สูงสุด 2 หน้ากระดาษ A4)

– Portfolio

 

2. Business Programme

– GPAX / CGPA 3.50

– IELTS 6.0 (แต่ละแบนด์ห้ามต่ำกว่า 6.0)

– จดหมายแนะนำ 1 ฉบับ

– Statement of Purpose (สูงสุด 2 หน้ากระดาษ A4)

– แนวคิดร่างธุรกิจ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rafflesinternationalcollege

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...