ประกวด OIC InsurTech Awards 2020 ชิงรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจให้สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย และสร้างเครือข่ายสมาชิกของศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านประกันภัย “OIC InsurTech Awards 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

 

คุณสมบัติผู้ประกวด:

– ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

– ส่งเข้าประกวดเป็นทีม สมาชิกจำนวน 2-4 คนต่อทีม

– สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันได้

– หากมีสมาชิกภายในทีมที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นการสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป ไม่สามารถจัดทีมของประเภทนักศึกษาได้

– ผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกให้ครบถ้วน พร้อมให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริงเท่านั้น

 

กำหนดการ:

วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

– เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Knowledge Sharing)

– เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด OIC Insurtech Award 2020 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานการนำเสนอรูปแบบ Business Model Canvas ภายใต้แนวความคิดภายใต้โจทย์ “พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ 70 ทีม

 

16 -17 พฤศจิกายน 2563

– คณะกรรมการประกาศรายชื่อ 70 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมเรียนแบบออนไลน์ (Online Boot Camp)

– เริ่มกิจกรรมสร้างเสริมความรู้แบบออนไลน์ (Online Boot Camp)

 

30 พฤศจิกายน 2563

– คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อ 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมเคล็ดลับทางด้าน InsurTech พร้อมทีมพี่เลี้ยง (Mentor) และทีมโค้ช (Coach) คอยให้คำปรึกษาปรึกษาและแนะนำเพื่อพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

– เริ่มกิจกรรมเพิ่มทักษะและเสริมเคล็ดลับ InsurTech ผ่านกิจกรรมแบบออนไลน์ Online Boot Camp with Coaching

 

8 ธันวาคม 2563

– คณะกรรมการพิจารณาประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้าย ที่มีสิทธิเข้าสู่งานประกวดแข่งขันชิงรางวัล OIC Insurtech Award 2020

 

15 ธันวาคม 2563

– คณะกรรมการพิจารณาตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท พร้อมมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ที่งาน OIC Insurtech Award 2020

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทนิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 รางวัล

– รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

 

ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 5 รางวัล

– รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

– Email : [email protected]

www.facebook.com/InsurTechThailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...