เปิดคอร์ส “ภาษาและวัฒนธรรม” ให้ลงทะเบียนฟรี! ใครอยากอัปสกิลเชิญทางนี้!!

ภาษาคือสะพานที่นำพาผู้คนมาให้รู้จักกัน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือส่วนหนึ่งที่เชื่อมโลกของเรานี้ให้มีความงดงามมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้ว การศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ในทุกแง่มุมจึงเต็มไปด้วยความน่าสนใจและอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆ ได้

สำหรับชั่วโมงคอร์สเรียนน่ารู้ในวันนี้ เราอยากจะพาคุณไปลงทะเบียนคอร์สเรียนดีๆ บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ที่นอกจากจะฟรีแล้ว ยังช่วยให้คุณเจาะลึกในหัวข้อนี้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

 

 

ภาษาและวัฒนธรรม:

คอร์สเรียนนี้จะพาไปศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

แบ่งออกเป็น 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง) โดยจะประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

 

วัตถุประสงค์:

– ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม

– ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม

– ผู้เรียนสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ได้

 

 

คุณสมบัติ:

ผู้ที่สนใจทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ ทว่าเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานก่อน

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 กันยายน 2021

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ภาษาและวัฒนธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...