ทุน KAIST International Student Scholarship ระดับป.ตรีที่ประเทศเกาหลีใต้

สมัครเลย!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาต่อที่ Korea Advanced Institute of Science & Technology หรือ KAIST กับทุน KAIST International Student Scholarship

โดยเป็นทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนกว่า 8 ภาคการศึกษา พร้อมค่าครองชีพอีกด้วย ขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมกับสมัครเข้าเรียนได้เลย รายละเอียดทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 8 ภาคการศึกษา

– ค่าครองชีพ 350,000 KRW (ราว 9,600 บาท) ต่อเดือน

– ประกันสุขภาพทางการแพทย์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

College of Natural Sciences

College of Life Science & Bioengineering

College of Engineering

College of Business

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองของประเทศเกาหลีใต้

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– นักศึกษาจะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้มากกว่า 2.7 จาก 4.3 ที่ KAIST หลังจากปีแรกที่ได้เข้าเรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครออนไลน์

– CV

– Transcript

– สำเนา Passport หรือ บัตรประชาชน

– Statement of Purpose

– Recommendation Letter

– หลักฐานวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– หลักฐานจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...