ทุนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 30 – 100% ที่ Harbin Institute of Technology ประเทศจีน

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน กับทุน HIT Outstanding International Freshman Scholarship ศึกษาต่อที่ Harbin Institute of Technology เพื่อดึงดูดและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่น รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วย

สำหรับใครที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีนต้องห้ามพลาดกับทุนนี้เลยล่ะ!! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– First-class: ยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าที่อยู่อาศัย เป็นเวลา 1 ปี

– Second-class: ยกเว้นค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 1 ปี

– Third-class: ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% เป็นเวลา 1 ปี

– Forth-class: ส่วนลดค่าเล่าเรียน 30% เป็นเวลา 1 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองประเทศจีน

– ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

– อายุต่ำกว่า 30 ปี

– มีผลการเรียนระดับมัธยมปลายดีเยี่ยม

– ทุนการศึกษาไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัครทุน HIT (พร้อมรูปถ่าย 1 รูป ขนาดรูปหนังสือเดินทาง)

– Personal statement เป็นภาษาจีน หรือถาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 500 คำ)

– ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ใบรับรองผลการเรียน

– ผลวัดระดับทักษะภาษาจีน HSK 4

– สำเนาหนังสือเดินทาง

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– ปริ้นท์ใบสมัคร และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามด้านล่างนี้ ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี

No.11 Siling Street, Nangang District, Harbin 150001, China, College of International Education, Harbin Institute of Technology

 

ปิดรับสมัคร:

– Fall Semester: กันยายน – มกราคม ของทุกปี

– Spring Semester: มีนาคม – กรกฎาคม ของทุกปี

– Summer Semester: กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyathit.hit

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...