ทุนเต็มจำนวน + ค่าครองชีพ ระดับป.ตรีและป.โท ที่ Central South University ประเทศจีน

อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่น่าสนใจ เลือกศึกษาต่อที่ประเทศจีนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ Central South University ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ ที่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สมัครได้!!

โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทคือทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ และทุนการศึกษาแต่ไม่มีค่าครองชีพ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ

– ระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยจำนวน 2,000 หยวน /เดือน (ราว 9,400 บาท) อยู่หอพักฟรี ค่าเทอมฟรี และประกันสังคมฟรีตลอดจนจบการศึกษา

ระดับปริญญาโท ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยจำนวน 2,500 หยวน /เดือน (ราว 12,000 บาท) อยู่หอพักฟรี ค่าเทอมฟรี และประกันสังคมฟรีตลอดจนจบการศึกษา

2. ทุนการศึกษา แต่ไม่มีค่าครองชีพ

– ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยค่าเรียนฟรี ค่าที่พักฟรี และประกันสังคมฟรีตลอดจนจบการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น

– Chinese language and literature

– Business international economy and trade

– Medicine เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– นักเรียนนักศึกษาที่มีพื้นฐาน ยื่น HSK3, HSK4 เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วเข้าสาขา ไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี

– นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐาน เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วเข้าสาขา จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี และภายใน 1 ปีจำเป็นต้องสอบ HSK4 ให้ได้ มิเช่นนั้นจะโดนตัดสิทธิ์ทุนการศึกษา

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

– โทร: 099-3654542

– ติดต่อทาง Inbox ที่ @chineseworldhatyai

 

ปิดรับสมัคร:

เมษายน 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook @chineseworldhatyai

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...