Schwarzman Scholarships ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท ศึกษาต่อที่ประเทศจีน

Schwarzman Scholarships ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้นำในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์การเมืองหรือธุรกิจ

โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปศึกษาต่อที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พร้อมได้รับโอกาสการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ รายละเอียดทุนดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน เช่น

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าเทอม

– การศึกษาดูงาน

– ค่าเดินทาง

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าหนังสือเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่หลากหลาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 29 ปี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2021

– สำรเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ยระดับดี

– มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL iBT: 100, TOEFL PBT: 600 หรือ IELTS: 7

– มีประสบการณ์ทำงานระดับมืออาชีพหรือระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่สมัคร

– มีบทบาทและทักษะการเป็นผู้นำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Online application

– Resume (สูงสุดไม่เกิน 2 หน้า)

– Transcripts/Academic Records

– Essays (2 ฉบับ)

– Letters of Recommendation (3 ฉบับ)

– Video (ถ้ามี)

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

22 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

schwarzmanscholars

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...