วิธีการใช้ ‘Like’, ‘Look like’& ‘Be like’ ฉบับเข้าใจง่าย อ่านแล้วนำไปใช้ให้ถูกวิธีได้เลย!

ใครที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่และเกิดความสงสัยระหว่างการใช้ ‘Like’, ‘Look like’ และ ‘Be like’ เชิญทางนี้!!

แต่ละคำก็มีรูปแบบและหน้าที่ที่แตกต่างกัน แม้จะมีคำหลักที่สะกดเหมือนกันก็ตาม เพื่อป้องกันการใช้ผิดพลาด มาลงรายละเอียดวิธีการใช้ของแต่ละคำกันเถอะ :D

 

 

#1 LIKE = ชอบ

– ใช้เป็นคำกริยา (verb) เพื่อแสดงออกถึงรสนิยมในสิ่งต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ชอบ เช่น

– What sport does Peter like? He likes tennis.

– What’s your favourite food? I like Italian food.

 

#2 LOOK LIKE = ดูเหมือน / คล้ายคลึง

– มาจากการผสมคำกริยาอย่าง ‘Look’ คู่กับ ‘Like’

– ใช้เป็นคำบุพบท (preposition) เพื่อขอความเห็นหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก เช่น

– What does Peter look like? He’s tall, with dark hair, and he wears glasses.

 

#3 BE LIKE = เป็นอย่างไร

– มาจากการผสมคำกริยาอย่าง ‘Verb to be’ คู่กับ ‘Like’

– ใช้เป็นคำบุพบทอีกเช่นกัน (preposition) เพื่อขอคำอธิบายและให้คำอธิบายทั่วไป หรือนิสัยของคนๆ นั้นได้ เช่น

– What is Julie like? She is reliable, pleasant and helpful. She is like a friend.

 

 

การใช้ในประโยคคำถาม

1. What does Alex like? (= ความชอบของเขาคืออะไร)

– Alex likes football.  He also likes Chinese food and of course he likes his car!

2. What does Alex look like? (= อธิบายลักษณะของเขา)

– He is tall and handsome, and he dresses well.

3. Who does Alex look like? (= ความเหมือนของเขากับบุคคลอื่น)

– He looks like his father really, but in some ways he also looks like George Clooney.

4. What is Alex like? (= อธิบายบุคลิกนิสัยของเขา)

– He is nice and friendly and always willing to help – a great friend to have.

 

 

สรุป

– ใช้ ‘Like’ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรสนิยมและความชอบ

– ใช้ ‘Look like’ เพื่ออธิบายลักษณะทางกายภาพภายนอก

– ใช้ ‘Be like’ เพื่ออธิบายนิสัย และบุคคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...