โครงการ Nestle Internship Program 2020 เปิดรับนักศึกษาร่วมฝึกงานกับ Nestle

โครงการ NESTERNSHIP 2020 เปิดให้สมัครสำหรับเนสท์เล่ประเทศไทยแล้ว!

Nesternship เป็นโครงการฝึกงานของเนสท์เล่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของเนสท์เล่ โดยการฝึกงานที่นี่ในระยะ 6 สัปดาห์จะทำให้คุณปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยที่ตัวเลือกในการฝึกงานเสมือนจริงหรือการฝึกงานนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ในชั้นปีที่ 3 / ชั้นปีสุดท้าย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)

– นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดก็ได้

– มีผลการเรียนดี

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความเฉียบแหลมทางธุรกิจ

– มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

– มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานในรูปแบบทีมที่มีความหลากหลายได้

– ทักษะในการสื่อสาร

– สามารถฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด

 

วิธีสมัคร:

– สามารถสมัครได้ทางออนไลน์และกรอกแบบประเมินออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2020

– สัมภาษณ์ภายใน 22 กันยายน 2020

– ฝึกงานระหว่าง 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2020

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Nesternship – Nestle Internship Program 2020

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...