ทุน ISW ทุนการศึกษาให้กับผู้หญิงทั่วโลกตั้งแต่ระดับป.ตรีขึ้นไป ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

International Scholarship for Women 2020-2021 (ISW) คือทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิง ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับสูงกว่าปริญญาเอก

โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับผู้หญิงเพื่อทำการวิจัยหรือเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาที่สถาบันที่ได้รับการยอมรับที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้หญิงทุกประเทศมีสิทธิ์สมัคร (ยกเว้นประเทศอิหร่าน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ประกันสุขภาพ

– ค่าใช้จ่ายเที่ยวบินไป-กลับ

– ทุนสนับสนุนระดับปริญญาตรี US$18,000 (ราว 560,000 บาท)

– ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท US$28,000 (ราว 880,000 บาท)

– ทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอก US$26,000 (ราว 800,000 บาท)

– ทุนสนับสนุนระดับสูงกว่าปริญญาเอก US$32,000 (ราว 1,000,000 บาท)

– ค่าหนังสือ

– ค่าครองชีพรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับสูงกว่าปริญญาเอก ในหลักสูตร medical, engineering หรือ science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาผู้หญิงจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร (ยกเว้นประเทศอิหร่าน)

– ข้อกำหนดด้านอายุสำหรับแต่ละระดับปริญญาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครสูงกว่าปริญญาเอกควรแสดงหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการให้คะแนนเป็นระดับการวิจัย (เช่น M, D.B.A. Ed.D., Ph.D.,)

– มุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวเองให้กับแผนการศึกษาที่ตั้งใจไว้

– วางแผนที่จะกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดของตนเพื่อประกอบอาชีพ

– มีความสามารถในภาษาอังกฤษ

– ผู้สมัครควรลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาเต็มเวลาเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อจากสถาบันในสหรัฐอเมริกา

– หลักฐานทางภาษาอังกฤษ

– Resume

– จดหมายแนะนำสองฉบับ

– ข้อเสนอการวิจัยสำหรับผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาเอกและแผนการศึกษาสำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท

– จดหมายสร้างแรงจูงใจที่ระบุว่าทำไมคุณถึงต้องการเรียนที่สหรัฐอเมริกาและทุนการศึกษา ISW สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

shebegan

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...