การรู้เท่าทันสื่อ : คอร์สเรียนบน CHULA MOOC ส่งเสริมการเฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เห็นกันอยู่บนโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ ในทางวิชาการเรียกว่า “ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านสื่อโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

 

สำหรับคอร์สเรียนการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม CHULA MOOC จึงนำเสนอแง่มุมของเรื่องที่ต้องใส่ใจและเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ชุมชน และสังคม การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล คือการเลือกรับการวิเคราะห์ ประมวลและนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ และสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

 

 

เนื้อหาในคอร์สเรียนนี้:

– บทที่ 1 : หลักการแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมาย

– บทที่ 2 : รู้จริง ใช้เป็นเน้นประโยชน์ Social Media แพลตฟอร์มใหม่อย่างสร้างสรรค์

– บทที่ 3 : รู้เทคนิค คนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์คน

– บทที่ 4 : รู้เท่าทันการค้าออนไลน์ใช้งานอย่างมืออาชีพ

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 กันยายน 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...