ประกวดภาพถ่าย “A Light in Twilight” สร้างแรงบันใจ+ชิงบัตรรายปีเข้าพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

ภาพถ่ายคือหนึ่งในเครื่องเก็บช่วงเวลาและทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ได้อย่างมากมายจนไม่น่าเชื่อ เช่นนั้นจึงมีการประกวดภาพถ่ายมากมายเกิดขึ้นเพื่อเติมไฟให้กับช่างภาพ ทั้งยังเป็นการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่หาได้ยากเพื่อมอบให้กับผู้ชม

พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight” ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

 

 

กติกาการเข้าร่วมประกวด:

– ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และประสบการณ์ของผู้เข้าประกวด

– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ สูงสุด 1 ภาพ ต่อ 1 ท่าน และต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายบนถนนพัฒน์พงศ์หรือภาพในพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์เท่านั้น

– ผลงานภาพที่ส่งต้องเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น

– สามารถปรับแต่งภาพเพื่อความสวยงามได้ แต่ห้ามแต่งภาพจนผิดเพี้ยนหรือเกินจากความเป็นจริง

– ผลงานภาพถ่ายต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดใดๆ มาก่อน ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว จะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ

 

กำหนดระยะเวลา:

– วันเปิดรับสมัครวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563

– ปิดรับสมัครวันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563

– ส่งผลงานการประกวดได้นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันจันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2563

– ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทาง Facebook Patpong Museum และ Website

– งานประกาศผล และจัดแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ Candle Llight Gallery

 

 

การสมัครเข้าร่วมประกวด:

– สมัครเข้าร่วมประกวดโดยกรอกแบบฟอร์ม สมัครที่นี่

– รอรับอีเมลล์และนำ Code จาก E-mail ไปรับ Contestant Kit ได้ที่พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์โดยใน Kit จะประกอบด้วย

– บัตรผ่านเข้าพิพิธภัณฑ์

– บัตรผู้เข้าประกวด

– Sticker Patpong Culture

 

การส่งผลงานเข้าประกวด:

– ผู้เข้าประกวดโพสต์ภาพผลงาน ไม่มีลายน้ำ ไม่มีขอบขาว พร้อมเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพ ลงบนหน้า Feed Facebook ของตนเองและเปิดเป็นสาธารณะ

– ใส่ #PatpongMuseum #AlightInTwilight

– Check-In Patpong Museum

– หลังจากโพสต์บน Facebook ตนเองแล้วส่ง Link มาที่ E-mail : [email protected]

 

เกณฑ์การตัดสิน:

– ความสวยงามของภาพถ่าย

– ความสามารถในการตีความและสื่อสารอารมณ์ตามหัวข้อการประกวด

– การตัดสินของผู้จัดการประกวดถ่ายภาพของทางพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

– รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 3,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

– รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 2,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

– Popular Vote จากยอด Like และแชร์ (เฉพาะที่เปิดเป็นสาธารณะ) เงินสดมูลค่า 2,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

*หมายเหตุ ผู้ที่ชนะการประกวดถ่ายภาพ จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

 

เงื่อนไขการจัดแสดงงานภาพถ่าย:

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจโดยผู้สร้างสรรค์ผลงานจะได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาจำหน่าย หลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อย

– สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายหลังการประกวด ผู้จัดการประกวดสามารถเผยแพร่ภาพของผู้เข้าประกวดได้ ทั้งในเชิงประชาสัมพันธ์และเชิงพาณิชย์ แต่ลิขสิทธิ์ภาพยังคงเป็นของผู้เข้าประกวด และต้องระบุที่มาของภาพเสมอ

 

ติดต่อสอบถาม:

​Facebook : www.facebook.com/patpongmuseum

E-mail : [email protected]

Tel : 061-734-1847

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...