โครงการ Young Professionals Young Bank Group 2020 ที่สหรัฐอเมริกา

โครงการ Young Professionals Young Bank Group 2020 ได้เปิดรับสมัครแล้ว โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนโดย World Bank Group (WBG), International Finance Corporation (IFC) และ Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาตนเอง

โครงการนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิและมีแรงจูงใจสูง ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าโครงการที่จะได้รับ:

– เงินเดือนและสวัสดิการ

– ประกันสุขภาพชีวิต อุบัติเหตุและแผนเงินบำนาญ

– ผลประโยชน์การย้ายถิ่นฐานและการเคลื่อนย้าย ขึ้นอยู่กับแนวทางของ WBG

 

สถานที่เข้าร่วมโครงการ:

World Bank Group Headquarters กรุง Washington, D.C. สหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Economics

– Finance

– Education

– Health

– Social Sciences

– Infrastructure Development

– Engineering

– Urban Planning

– Agriculture

– Natural Resource Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ 1 ตุลาคม 1988

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในช่วงเวลาของการสมัคร

– ผู้สมัครจะต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ธุรกิจ YPP

– ผู้สมัครจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้

– ผู้สมัครจาก World Bank Group ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ปี หรือเทียบเท่าในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

– ผู้สมัครจาก IFC และ MIGA ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 4 ปีในด้านการเงิน การประกันภัยความเสี่ยงทางการเมือง และการเพิ่มเครดิตการพัฒนาโครงการ โปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ / หรือการให้คำปรึกษา และได้รับการรับรอง เช่น CFA เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– resume/CV

– transcripts

– essays 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

worldbank

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...