ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ United Arab Emirates University ปีการศึกษา 2020

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ United Arab Emirates University (UAEU) ประจำปีการศึกษา 2020 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาทางวิชาการที่โดดเด่นและคงไว้ขณะศึกษาต่อ ถึงจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาแบบเต็ม และทุนสนับสนุนบางส่วนในจำนวนตามที่ทางทุนกำหนด รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 100%

– ทุนการศึกษา 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทุนเต็มจำนวน 100%

– จบการศึกษาระดับเกรด 12 ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 97% หรือเทียบเท่า

– มีทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 7 หรือเทียบเท่า

– มีคะแนน SAT อย่างน้อย 682 คะแนนขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนน EmSAT อย่างน้อย 1500 คะแนนขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า สำหรับทุกสาขาวิชายกเว้น College of Law,  Literary track in College of Education, Arabic Programs in College of Humanities and Social Sciences, and College of Business and Economics

– มีคะแนน EmSAT Arabic อย่างน้อย 1350 คะแนน หรือเทียบเท่า สำหรับสาขาวิชา College of Law, Literary track in College of Education, and Arabic Programs in College of Humanities and Social Sciences

ทุนการศึกษา 50%

– จบการศึกษาระดับเกรด 12 ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 90% หรือเทียบเท่า

– มีทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า

– มีคะแนน SAT อย่างน้อย 630 คะแนนขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนน EmSAT อย่างน้อย 1400 คะแนนขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า สำหรับทุกสาขาวิชายกเว้น College of Law,  Literary track in College of Education, Arabic Programs in College of Humanities and Social Sciences, and College of Business and Economics

– มีคะแนน EmSAT Arabic อย่างน้อย 1250 คะแนน หรือเทียบเท่า สำหรับสาขาวิชา College of Law, Literary track in College of Education, and Arabic Programs in College of Humanities and Social Sciences

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าศึกษาทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

uaeu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...