ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี จาก DAAD ศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรม ประเทศเยอรมนี

DAAD ได้ให้ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ ในปีการศึกษา 2020/21 เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี

โดยเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มเวลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ และเครือข่ายระหว่างประเทศ ทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ประกันสุขภาพ และค่าครองชีพรายเดือน เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Architecture

– Interior Design

– Monument Conservation

– Urban Planning/Urban development

– Regional Planning

– Landscape Architecture

– Landscape Planning

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรที่มีสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการและความเป็นผู้นำ และต้องสามารถสื่อสารกับผู้คนที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Full curriculum Vitae in tabular form

– Letter of motivation (ประมาณ 1-3 หน้า)

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

daad

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...