ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 800,000 บาท/ปี ที่ York University ประเทศแคนาดา

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติมาอีกแล้ว! คราวนี้เป็นทุนจากประเทศแคนาดา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อที่ York University

โดยเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนรายปี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีทักษะเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้ได้รับทุนสามารถต่ออายุทุนได้อีก 3 ปีจนจบการศึกษา หากมีเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 35,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 800,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Environmental Studies

– Fine Arts

– Glendon

– Health

– Lassonde

– Liberal Arts & Professional Studies

– Science

– Schulich

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครต้องเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลาในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ที่ York University

– ผู้สมัครต้องมีหลักฐานวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติหลังจากทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sfs.yorku.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...