ทุนระดับปริญญาเอก ด้าน Computer Science ที่ University Of Sheffield

ทุนศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ที่ The University Of Sheffield โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านความเป็นเลิศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย ผู้สมัครจะได้รับทุนเต็มจำนวน รวมถึงค่าสนับสนุนด้านการวิจัย รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ และค่าสนับสนุนการวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Computer Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่า และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษตามที่ทางทุ่นกำหนด เช่น IELTS 6.5 overall และแต่ละแบนด์ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 6

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Proof of your previous degrees

– Transcripts

– Two references

– English language certificates

– A supporting statement that includes a research proposal

– Curriculum vitae (CV)/Resume

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกก่อนแล้วถึงจะสามารถสมัครขอรับทุนโดยตรงกับทาง University of Sheffield ได้ โดยสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่ และสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sheffield

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...