ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท

กลับมาอีกครั้ง! กับการประกวดที่ผู้หลงใหลในฟากฟ้าและจักรวาลจะได้เข้าร่วมส่งผลงานความมหัศจรรย์ที่สามารถบันทึกได้ผ่านแนวคิดทางดาราศาสตร์!!

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด:

เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

อ่านเงื่อนไขการประกวดได้ที่นี่

 

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด:

– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพมาตามลิงค์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วนทุกภาพ

– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel

 

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด:

– เปิดรับภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

– ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทในเดือนกันยายน 2563 ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th

 

รางวัลการประกวด:

รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

ประเภท Deep Sky Objects

– ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

– ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

– ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

– ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

– ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 0-5312-1268

– โทรสาร 0-5312-1250

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...