ทุนด้าน Academic English กว่า 10 สัปดาห์ที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครแล้ว!! โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ด้วยทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศของตนเอง

ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 100% เต็มในสาขาวิชา Academic English เพื่อศึกษาต่อที่ English Language Centre จาก Macquarie University เป็นเวลากว่า 10 สัปดาห์ รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียน ELC 100% นานสูงสุด 10 สัปดาห์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สาขา Academic English

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศอินโดนีเซีย, ลาว, ไทย หรือเวียดนาม

– ได้รับข้อเสนอเข้าศึกษาต่อด้าน Academic English ที่ Macquarie University

– หากถอนตัวออกจากการรับทุน ผู้สมัครอาจต้องชำระทุนคืนตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการประเมินได้รับทุนการศึกษา เมื่อสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยให้ทุน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...