คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป

มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และส่วนต่างๆ ของมันกันเถอะ! คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน

นอกจากนั้นแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์และแลปทอปก็มีคำศัพท์เฉพาะบทบาทของมันที่แตกต่างกันอีกด้วย มาเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถะ : )

 

Personal Computer (PC): คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

 

Disk Drive: เครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ที่สามารถบันทึกหรืออ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์ และแผ่น CD ได้

Monitor: หน้าจอ ใช้เพื่อดูเว็บไซต์หรือโปรแกรมอื่นๆ

Tower: หอคอย เป็นส่วนหลักของคอมพิวเตอร์ ใช้เก็บฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

Keyboard: แป้นพิมพ์ ใช้สำหรับป้อนข้อมูลทั้งหมดไปยังจอภาพ

Mouse: อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ด้วยการเลื่อน

Mouse mat: แผ่นรองอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์

 

Laptop: แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์

 

Disk Drive: อยู่บริเวณด้านข้างของแล็ปท็อป

Monitor: หน้าจอมอนิเตอร์แสดงข้อความ หรือรูปภาพกลับไปยังผู้ใช้

Keyboard: แป้นพิมพ์ ใช้สำหรับป้อนข้อมูลทั้งหมดไปยังจอภาพ

Touch pad / Mouse: ทัชแพด / เมาส์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอแล็ปท็อป

 

ส่วนต่างๆ ของโต๊ะคอมพิวเตอร์

 

Draws: ลิ้นชักสำหรับเก็บสิ่งของ

Telephone: ใช้สำหรับโทรศัพท์

Filing cabinet: ตู้เก็บเอกสารใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญ

Keyboard shelf: ชั้นวางแป้นพิมพ์ สามารถเลื่อนกลับเข้าไปเมื่อไม่ได้ใช้งาน

Cupboards: ตู้ใช้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

 

 

การเรียนรู้คำศัพท์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้ ค่อยๆ เรียนรู้คำศัพท์ไปทีละนิดกันเถอะ : )

 

ที่มา: easypacelearning

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...