ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ศึกษาต่อป.โท – ป.เอก ที่ Universiti Brunei Darussalam

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ Universiti Brunei Darussalam ประจำปีการศึกษา 2021 ได้เปิดรับสมัครแล้ว! ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในบรูไนตั้งแต่ปี 1985

โดยเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเป้าหมายด้านวิชาการและการวิจัย ทั้งด้านบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าครองชีพรายเดือน 36 เดือน

– ที่พักในมหาวิทยาลัย 36 เดือน

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

– ค่าทำวิจัยภาคสนาม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– Biomedical Sciences

– Clinical Sciences

– Nursing

– Midwifery

– Public Health

– Brunei Studies

– Islamic Governance

– Public Policy

– Education

– Islamic Civilisation and Contemporary Issues

– Asian Studies

– Systems Engineering

– Chemical Engineering

– Material Science

– Energy Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยคะแนนดีเยี่ยมหรือเทียบเท่า

– หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง และมีผลงานตีพิมพ์ที่โดดเด่นในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

– มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ

– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับสาขาวิชาที่เลือก

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาการรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ubd.edu.bn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...