โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6” ชิงทุนรางวัลรวม 800,000 บาท

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นม.ปลาย และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดงานวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6” เพื่อชิงทุนรางวัลมูล่ารวม 800,000 บาท

ด้วยเชื่อว่าทักษะในการอ่านจับใจความ และการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ เป็นทักษะที่สำคัญควรค่าแก่การพัฒนาต่อยอด ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

โดยมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการดังต่อไปนี้

 

 

รูปแบบการประกวด:

เขียนบทวิจารย์วรรณกรรมเรื่องที่กำหนดไว้ เพื่อชิงทุนรางวัล

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:

– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-6 หรือระดับอุดมศึกษา ในปี 2563

– ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1-5

– ไม่เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตร

– มีความพร้อมในการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

 

รางวัล:

ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุน

 

กำหนดการณ์:

– 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563:รั บสมัครและรับบทวิจารณ์

– 1-31 สิงหาคม 2563: คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์

– กันยายน 2563: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คนทางเว็บไซต์  www.praphansarn.com

– 9-10 ตุลาคม 2563: เข้าค่ายอบรมเชิงปฎิบัติแบบออนไลน์

 

ลักษณะบทวิจารณ์:

– มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16 p.

– วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความ ของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ

– เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

 

วิธีการส่งผลงาน:

สมัครและส่งทางออนไลน์ได้ที่นี่

– พิมพ์บทวิจารย์แล้วส่งทางไปรษณีย์มายัง

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด  เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดโครงการฉบับเต็ม

เว็บไซต์กิจกรรม

โทร. 097-162-8910 หรือ 089-926-3290

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...