เตรียมตัวให้พร้อม! กับทุน MEXT ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ป.ตรี – ป.เอก

เตรียมตัวให้พร้อม!! สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยเป็นทุนที่รู้จักกันดีในชื่อว่า MEXT

ทุนนี้เปิดรับสมัครทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศของตนเอง รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ครอบคลุมดังนี้

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– ค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์,แพทยศาสตร์, สายสุขภาพ, ศิลปะ หรือมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในประเทศญี่ปุ่น (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)

คุณสมบัติ:

1. อายุไม่เกิน 25 ปี

2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย

3. GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50

**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.30 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

– ทุนนักศึกษาวิจัย

ทุนนักศึกษาวิจัยเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทเอก (ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่จบมา)

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 35 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย 

3. GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ GPA ระดับปริญญาไทไม่ต่ำกว่า 3.50

**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

– ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปุ่น (โคเซ็น) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม โยธา เดินเรือ วัสดุศาสตร์ ฯลฯ

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางด้านสายอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ โภชนาการ ทำอาหาร/ขนม ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ล่าม ฯลฯ

คุณสมบัติ : 

1. อายุไม่เกิน 25 ปี

2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย

3. GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

 

ปิดรับสมัคร:

– สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

โทร. 02-2078504 ต่อ 658

อีเมล: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp หรือ

– สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่

โทร. 052-012500 ต่อ 190 หรือ

อีเมล: culture@tm.mofa.go.jp

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.emb-japan

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...