CHULA MOOC เปิดคอร์ส Universal Design รุ่น 2 ลงทะเบียนได้วันนี้!!

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการออกแบบ เพราะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอเพียงมีเครื่องมือและอินเทอร์เน็ตก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี!!

CHULA MOOC นำเสนอคอร์สเรียนสำหรับเดือนเมษายนด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับหลักสูตร “Universal Design (UD) การออกแบบเพื่อทุกคน” รุ่นที่ 2 !! รับจำกัดเพียง 5,000 คน

มาดูรายละเอียดกันได้เลย

 

 

Universal Design (UD) การออกแบบเพื่อทุกคน:

รายวิชานี้เปิดสอนโดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านร่างกายและอายุ

สำหรับรายละเอียดเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในรายวิชานี้จะบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของการออกแบบเพื่อทุกคน หลักของการออกแบบ เกณฑ์การออกแบบ การนำหลักการ UD ไปประยุกต์ใช้กับสถาปัตย์ การออกแบบ UD นี้ไม่ใช่เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ เท่านั้น การออกแบบดังกล่าวยังเหมาะสมกับคนท้อง เด็ก คนป่วย ฯลฯ อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกแบบเพื่อทุกคน

– สามารถนำหลักการและกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมได้

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รับสมัครเพียง 5,000 คนเท่านั้น

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Post-test เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

หมายเหตุ:

– ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

– แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขต:

สิ้นสุดการเรียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CHULA MOOC Universal Design

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...