สมัครเลย! ป.โทด้านนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MAS) จาก School of Global Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พร้อมความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ เพราะหลักสูตรนี้ออกแบบให้เหมาะสำหรับการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MAS) ระดับปริญญาโทที่ School of Global Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ค่าใช้จ่าย:

นักศึกษาไทย: 257,710 บาท

นักศึกษาต่างชาติ: 298,210 บาท

 

สถานที่เรียน:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ระยะเวลาการเรียน:

ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน: มิถุนายน – กรกฎาคม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบทรานสคริปท์

– ใบรับรองจบการศึกษาอย่างเป็นทางการ

– สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

– CV

– Statement of Interest

– คะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ ที่นี่ 

– ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

sgs.tu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...