Thai Smile รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2020

กลับมาอีกแล้ว! สำหรับใครที่รอโอกาสฝึกงานร่วมกับสายการบิน!!

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2020 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน

ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน:

– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

– เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก:

– Resume / CV

เอกสารสมัครนักศึกษาฝึกงาน 

– สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาเอกสารรับรองผลการเรียน (ฉบับปัจจุบัน) (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

– เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC ฯลฯ (ถ้ามี)

 

วิธีสมัคร:

ส่งเอกสารเข้ามาได้ทางอีเมลล์ Internship@thaismileair.com

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ดูแผนก/หน่วยงานที่เปิดรับสมัครได้ ที่นี่

 

ติดต่อสอบถาม:

Human Resources Department – Tel. +662 117 8774

– Internship@thaismileair.com

 

ที่มา: thaismileair

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...