เรียนออนไลน์ฟรีกับ Chula MOOC คอร์ส ‘การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น’

การเริ่มสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีๆ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2563 ภายใต้ชื่อ Chula MOOC ได้เริ่มขึ้นแล้ว!

และอีกหนึ่งคอร์สเรียนสำคัญที่พร้อมจะเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Giving Basic Presentations in English) โดยเป็นคอร์สจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชื่อว่าเมื่อเรียนเสร็จจะสามารถพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไฟแล่บ! หากสนใจสมัครเชิญดูรายละเอียดได้เลย

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

รายวิชาเรื่อง Giving Basic Presentations in English จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของการนำเสนอ รวมถึงได้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาการนำเสนอ ขั้นตอนการเตรียมตัว การวางแผนการนำเสนอโดยมีวัตถุประสงค์ของการนำเสนอที่ชัดเจน และองค์ประกอบต่างๆ ของการนำเสนอ เป็นต้น

ทั้งยังให้ข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคบางประการที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เพื่อให้การนำเสนอของตนน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีการยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจสำหรับส่วนต่างๆ ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วย

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการเตรียมตัวนำเสนอผลงาน และโครงสร้างของการนำเสนอผลงานเบื้องต้น

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ สำหรับใช้ในการนำเสนอผลงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบเทคนิคในการทำให้การนำเสนอผลงานของตนน่าสนใจยิ่งขึ้น

เริ่มลงทะเบียน:

6 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

หลักสูตร:

9 บทเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน:

– ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ กองแก้ว

– ผศ. กรุณา นาผล

– อาจารย์วรลัญจ์ กองพลพรหม

สมัครเรียนได้ที่นี่

 

ที่มา: mooc.chula

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...