Globish Workspace รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ เวลายืดหยุ่นได้ตามต้องการ

Globish Workspace รับสมัครครูชาวไทยสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยสามารถเปิดตารางสอนในวันเวลาที่สะดวก เพื่อสอนเด็กๆ ในระดับอายุ 6 – 14 ปี

โดยเป็นการสอนแบบ VDO Call One on One พร้อมมี Curriculum และ Lesson ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

รายละเอียดงาน:

1. เตรียมและส่งบทเรียนตามหลักสูตร Globish

2. สอนชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว 25 นาที

3. พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ

4. ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เหมาะสมแก่นักเรียน

5. สร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและสนุกสนาน

6. ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการเรียนของนักเรียนหลังจากจบคลาสเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการสื่อสาร หากมีใบรับรองการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและราบรื่น

3. มีอุปกรณ์ laptop หรือคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น wifi ได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ

 

ชั่วโมงการสอน:

อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ และ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามเวลาดังต่อไปนี้

– 17.00 – 21.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

– 10.00 – 12.00 น. และตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป (วันเสาร์ – อาทิตย์)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

promos.globish.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...