“ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) เปิดคอร์สให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ “ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

คำอธิบายหลักสูตร:

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในหุ้น ผลตอบแทน ความเสี่ยง และภาษีจากการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์หุ้น วิธีการซื้อขายหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน

 

วัตถุประสงค์:

รู้จักคุณลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และ เข้าใจหลักการในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกหุ้นได้เองเบื้องต้น พร้อมทั้งเข้าใจกลไกการซื้อขาย เงื่อนไข ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุน ตลอดจนแหล่งในการหาข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงทุนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง

ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

 

ระดับเนื้อหา:

ระดับต้น (Beginner)

ระดับกลาง (Intermediate)

ระดับสูง (Advance)

 

หลักสูตรแนะนำก่อนเข้าเรียน:

ครบเครื่องเรื่องลงทุน

 

การรับวุฒิบัตร:

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่ elearning.set.or.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

elearning.set.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...