มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ค่าย ‘CHECK CAMP 7’ กับพี่ๆ วิศวกรรมเคมี บางมด

‘CHECK CAMP 7’ คือค่ายดีๆ และน่าสนใจจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะทำการเปิดโลกทัศน์ มุมมอง และความเข้าใจต่างๆ ในด้านของสายอาชีพและการเรียนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี สำหรับน้องๆ ที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

หากน้องๆ คนไหนยังลังเล และไม่แน่ใจว่าสาขานี้จะเป็นสิ่งที่ใช่ หรือคณะที่ชอบหรือไม่ ก็อย่ารอช้า สมัครค้นหาความชอบของตัวเองได้แล้ววันนี้!

 

 

รายละเอียดกิจกรรม:

น้องๆ จะได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติ ในความรู้ด้านของวิศวกรรมเคมี รวมถึงความสนุก และมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ที่กำลังจะได้เจอ และจากพี่ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอย่างแน่นอน!!

 

เกณฑ์การรับสมัคร:

คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 80 คน โดยพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัคร กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณา และกรณีตรวจพบข้อมูลเท็จในใบสมัคร ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร:

– ใบสมัครพร้อมใบขออนุญาตผู้ปกครอง 1 ฉบับ

– เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด ณ วันสมัคร (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

– รูปถ่ายติดใบสมัครเป็นรูปถ่ายสีหน้าตรง ชัดเจน เหมือนจริง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

 

รายละเอียดการรับสมัคร:

– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์)

– ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทาง www.facebook.com/check.camp

– นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 บาท (รายละเอียดการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล)

– ส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ โครงการ Chemical Engineering Camp @ KMUTT คร้ังที่ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

Facebook @check.camp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...