Asia Atlantic รับสมัคร Ground Operations Officer (ไม่กำหนด TOEIC)

สายการบิน Asia Atlantic เป็นสายการบินเช่าเหมาลำ สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นบริษัทสาขาของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวญี่ปุ่น H.I.S.

ขณะนี้ทางสายการบินมีนโยบายเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ Ground Operations Officer ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

– มีประสบการณ์ หรือความรู้ความเข้าใจในด้านการบริการภาคพื้นดิน หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี

– มีความสามารถในการเขียน / การอ่าน และการพูดทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี

– มีความรู้ในด้าน Microsoft Office

– สามารถทำงานเป็นกะ หรือตามเวลาที่ได้รับมอบหมายได้

– สามารถทำงานเป็นทีม หรือมีความเป็นผู้นำในงานที่ได้รับมอบหมายได้

– สามารถจัดการกับความเครียดและทำงานภายใต้แรงกดดันและ / หรือกำหนดเวลาได้

– มีความคิดนอกกรอบและ / หรือยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ได้

 

วิธีสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail: [email protected]

 

ที่มา: thenxchapter

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...