สำนักงานศาลปกครอง จัด ‘ค่ายเยาวชนศาลปกครอง’ สำหรับนักศึกษาป.ตรีทุกคณะ

ประกาศจากสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดให้มีโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้กับสังคม

รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเรื่องความเป็นธรรม นิสิต นักศึกษาที่สนใจในด้านนี้สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ รายละเอียดดังด้านล่าง

 

 

รายละเอียดค่าย:

โครงการค่ายเยาวชนศาลปกครอง จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา ที่มีความสนใจในเรื่องของความยุติธรรม ความเป็นธรรม การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง และสนใจในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน เป็นหลักสูตร 3 วัน (ไม่พักค้างคืน)

 

วัน เวลา และสถานที่จัดค่าย:

27 – 29 พฤษภาคม 2563 ที่ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 และห้องสัมมนา 2 ชั้น บี 1  อาคารศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ทุกสถาบันการศึกษา

– อายุ 18 – 25 ปี นับถึงวันที่สมัคร

– เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

– เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

 

จำนวนที่รับ:

90 คน

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี

 

วิธีการสมัคร:

– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันการศึกษาต้นสังกัด

– หรือที่ชั้น 4 อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เลขที่ 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

 

โดยสามารถเลือกสมัครได้ทาง 3 ช่องทางดังนี้

1. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง ชั้น 4 อาคารบริหาร 1 บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด เลขที่ 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

2. หรือทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง ชั้น 4 อาคารบริหาร 1 บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด เลขที่ 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (วงเล็บมุมซอง “ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563”)

3. หรือทางอีเมลที่ [email protected]

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

– สำเนาผลการเรียนภาคล่าสุด

 

หมดเขตรับสมัคร:

3 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admincourt

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

กำหนดการโครงการค่ายเยาวชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...