ประกวดคลิปวิดีโอ “มหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวไทย One Day Trip” ชิงเงินรางวัล และอื่นๆ

อย่าพลาดกับโอกาสการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวไทย One Day Trip”
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท

สำหรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.3 ปวส. จัดโดยโลจิสติกส์ ไทย-ญี่ปุ่น Logistics TNI กติกาการประกวดและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.3 ปวส. (ระบุชื่อทีม)

– แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป

 

กติกาในการแข่งขัน:

– ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปแนะนำท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางการท่องเที่ยว One Day Trip ”

– ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อทริป โดยจะพิจารณาจากเส้นทางที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด (ส่งก่อนวันงาน 1 สัปดาห์) พร้อมกับ Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (บรรยายภาษาไทย)

– ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ต่อทีม

– Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (บรรยายภาษาไทย) ไม่เกิน 5 นาที ต่อทีม

– ไม่จำกัดรูปแบบการ Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

 

เงื่อนไข:

– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน

– คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน

– กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

– ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

การรับสมัครและส่งผลงาน:

– รับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2563

– สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง QR code หรือ คลิกลิงค์สมัคร

 

วิธีอัพโหลดผลงาน:

– ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมลล์ [email protected]

– โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน Google Drive หรือ Youtube ของท่าน จากนั้นนำส่ง Link พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมลล์

– หัวข้ออีเมล์โปรดระบุดังนี้ : อายุ / หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน

– หากมีรายละเอียดอื่นๆ ต้องการนำเสนอประกอบผลงาน สามารถเขียนอธิบายมาในอีเมล์ โดยตรง หรือแนบไฟล์ (.doc/.ppt) เพิ่มเติมได้

 

รางวัลการแข่งขัน:

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่ม:

อาจารย์ ดร. ดวงดาว โยชิดะ, โทร 098-338-8311

อาจารย์อัฏฐรัฐ โกศายานนท์ โทร 088-261-3287

Facebook @LogisticsTNI

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...