Nok Air เปิดรับสมัคร Ground Attendant ประจำสถานีดอนเมือง

Nok Air เปิดรับสมัคร Ground Attendant ประจำสถานีดอนเมือง หากผู้สมัครมีความสามารถด้านภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ชายหรือหญิงิายุไม่เกิน 25 ปี

2. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. (น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง)

3.ผลคะแนน TOEIC 450 ขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

6. มีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

7. สามารถทำงานเป็นกะได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ

– รูปถ่ายครึ่งตัว 1.5 นิ้ว และเต็มตัวอย่างละ 1 รูป

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาผลการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถส่งเอกสารการสมัครงานไปได้ที่อีเมล araya_fullfacility@hotmail.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล araya_fullfacility@hotmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...