ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด Mobile Application E-Industry ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Mobile Application E-Industry 2019 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2562

 

 

วัตถุประสงค์

1. จัดประกวดแนวคิดการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) Mobile Application ภาครัฐ สำหรับใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าใช้ Digital Devices กระทรวงอุตสาหกรรม และการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม

2. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม

3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา Mobile Application สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

กำหนดการ

– วันที่ 01 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 / ลงทะเบียนรับสมัครพร้อมแนบเอกสารข้อเสนอโครงการ (Proposal)

– วันที่ 06 – 08 มกราคม พ.ศ. 2563 / พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ (Proposal)

– วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 / ประกาศผลผู้เข้ารอบ

– วันที่ 11 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 / ดำเนินการพัฒนา Pilot Systems

– วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 / นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน (Pitching)

– วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 / พิธีประกาศผลมอบรางวัล

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประกวด

บุคคลทั่วไป (1-3 คน/ทีม)

– นิสิต นักศึกษา

– นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (Freelance) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบของ Proposal

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

1. ผู้ชนะการประกวดทุกประเภทจะได้รับรางวัลซึ่งประกอบด้วยประกาศนียบัตรเพื่อการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงอุตสาหกรรม

2. เงินรางวัล

 

ประเภทรางวัลและเงินรางวัลของผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 20,000 บาท

 

เงื่อนไขการประกวด

1.ไอเดียของผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่รับผิดชอบใดใด หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

2.ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mobile Application E-Industry 2019 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ระยะเวลาในการติดต่อ 09:00 – 16:30น ) คุณวีรุทย์ สัตบุษ โทรศัพท์ 086-545-0845

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...