สมัครเลย!! โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น (Kanazawa University Short Stay Program 2020-2021) โครงการดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โดยนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการเรียนดีและมีทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2

– ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ Spring Program เป็นเงิน 100,000 เยน สำหรับ Winter และ Summer Program เป็นเงิน 200,000 เยน (รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่พัก และกิจกรรมทางวัฒนธรรม)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. Application Form

2. Official Transcript

3. Photocopy of Passport

4. Japanese or English Proficiency Test

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะต้นสังกัด

 

ปิดรับสมัคร:

หมดเขตเสนอชื่อถึง Kanazawa University สำหรับ Summer Program ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 Winter Program ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 และ Spring Program ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/KU-SSP_Guidelines.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...