ประกวดถ่ายภาพ: เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 4 รับผลงานทั้งเยาวชนและบุคคลที่สนใจ

เพื่อให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายภาพในมิติต่างๆ และเป็นการจัดเวทีในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไป ได้หันมาสนใจ และพัฒนาให้แพร่หลายสืบต่อไป

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ: เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น” ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

 

 

ประเภทของการประกวด:

– ระดับนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา

– ระดับอุดมศึกษา

 

กำหนดระยะเวลา:

ปิดรับผลงาน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลรุ่นนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา รวมมูลค่า 9,000 บาท

– รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท

– รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

 

รางวัลรุ่นอุดมศึกษา รวมมูลค่า 15,000 บาท

– รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาท

– รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– อาจารย์ปัณณธร สมสรวย โทร.086-9789553

Facebook : DRU > Art & Design ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...