Demande d’admission préalable ศึกษาต่อป.ตรี ที่ฝรั่งเศส หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจอยากเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้แล้วกับโครงการ Demande d’admission préalable (D.A.P.)

โดยทุนนี้เป็นทุนที่สามารถสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาล (หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส) เท่านั้น! รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

1. DAP Dossier blanc สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร อ่านคู่มือการสมัคร (ภาษาฝรั่งเศส) และแบบฟอร์มการสมัคร

คู่มือการกรอกแบบฟอร์มและรายการเอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับ Dossier blanc อื่นๆ

โดยสามารถยื่นเอกสารผ่าน Campus France สถานทูตฯ ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หมดเขตการยื่นเอกสาร 17 มกราคม 2563

 

2. DAP Dossier vert สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคู่มือการสมัครได้ที่นี่

 

3. กรณีเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติหรือการเรียนในสถาบันเอกชน

*ไม่ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถติดต่อสมัครเรียนกับสถาบันโดยตรงได้เลย*

 

4. ผู้สมัครสามารถเลือกสถาบัน ได้สูงสุด 3 อันดับ (ควรอยู่ในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน)

การหาหลักสูตร/มหาวิทยาลัยของรัฐ สามารถหาได้จากรายการของ Campus France ได้ ที่นี่ และ ที่นี่

 

*หมายเหตุ*

1. ไม่มีค่าสมัคร ยื่นเอกสาร แต่ค่าสอบภาษาต้องออกเอง

2. ในวันที่ยื่นฟอร์มการสมัครที่สถานทูต จำเป็นต้องแนบเอกสารตามรายการที่ระบุไว้ในคู่มือด้วย (ซองจดหมาย คูปองไปรษณีย์ ผลสอบภาษา I.D. ฯลฯ)

– หากผลสอบภาษายังไม่ออก อนุโลมให้ส่งตามมาภายหลังได้ (ตามระยะเวลาที่เหมาะสม)

– หากมีคำถาม ข้อสงสัย ติดต่อแคมปัสฟรานซ์ได้ที่ Facebook @CampusFranceThailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...