ทุนการศึกษาระดับป.โท และป.เอก ในทุกสาขาวิชาที่ University of Adelaide ออสเตรเลีย

University of Adelaide ประเทศออสเตรเลียมอบทุน Adelaide Scholarships International จำนวนมากแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับนานาชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นจากทุกประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกพร้อมร่วมทำการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนค่าเล่าเรียน 100% สูงสุด 2 ปีในระดับปริญญาโท และ 3 ปีในระดับปริญญาเอก

– เงินค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของ University of Adelaide ในฐานะ “นักศึกษาต่างชาติ” เพื่อรักษาทุนการศึกษาที่ได้รับ

– ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษให้ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยได้รับเกรดเฉลี่ยเทียบเท่าระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

13 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

scholarships.adelaide.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...