โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี ชิงโล่ฯ ทุนการศึกษาและเงินรางวัล

ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2019 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่ accountancy.utcc.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

UTCC News

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...