ชวนร่วมประกวดคลิปหนังโฆษณา “Game in real life” ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าโลกของเกมกลายเป็นโลกแห่งความจริง? มาใส่ไอเดียกันให้สุดเหวี่ยงกับการประกวดที่เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่!!

ViewSonic ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 23 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปหนังโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Game in real life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

 

 

ประเภทการประกวด:

– ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 23 ปี)

– ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

 

ข้อกำหนด:

– ผู้สมัครต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่บริษัทฯ ในวันที่ 4 พฤษจิกายน

– ผู้สมัครสามารถเข้ามาถ่ายสินค้าที่ใช้โปรโมทรุ่น VX2458-C-mhd ได้ที่บริษัทฯ ทุกวันทำการ

– ในกรณีที่มีการตัดสิทธิ์ ผู้สมัครคนถัดไปในรอบคัดเลือกจะได้สิทธิ์เข้ามาส่งผลงานประกวดแทน

– ผู้สมัครอนุญาตให้บริษัทฯ นำผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดไปโปรโมทได้ในทุกช่องทาง

– ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและประกาศบนหน้า FB เพจ ViewSonic Thailand

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เอกสารแนบการสมัคร:

– ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป/คน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน

– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน (เฉพาะกรณีสมัครประเภทอุดมศึกษา)

– หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม (เฉพาะกรณีผู้สมัครประเภทอุดมศึกษา)

 

วิธีการส่งใบสมัคร:

– ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
บ. ViewSonic Thailand (สมัครโครงการประกวดคลิป)
อาคาร เลอคองคอร์ด เลขที่ 204 ชั้น 11 ห้อง 1101
ถ. รัชดาภิเษก เขต ห้วยขวาง แขวง ห้วยขวาง กทม. 10320

– ทางอีเมล: [email protected]

– ด้วยตัวเอง ได้ที่
บ. ViewSonic Thailand อาคาร เลอ คองคอร์ด
เลขที่ 204 ชั้น 11 ห้อง 1101 ถ. รัชดาภิเษก
เขต ห้วยขวาง แขวง ห้วยขวาง กทม. 10320

 

กำหนดการ:

– เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2019 (ส่งเฉพาะใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

– ประกาศผลรอบแรก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2019

– งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ทำโฆษณาให้ตรงโจทย์ Game in real life” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2019

– หมดเขตส่งผลงานคลิปวิดีโอ วันที่ 1 ธันวาคม 2019

– ระยะเวลาการเก็บคะแนน Like & Share ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 ธันวาคม 2019 (3 สัปดาห์)

– ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 25 ธันวาคม 2019

 

ติดต่อสอบถาม:

ViewSonic

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...