ทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน

University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Professional Accounting จำนวน 10 ทุนการศึกษาดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) (ประมาณ 191,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Professional Accounting

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบรายละเอียดผู้สมัครทุน คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่กำหนด คลิกที่นี่

2. สมัครทุน คลิกที่นี่ 

พร้อมแนบ Curriculum vitae (CV)และ Cover letter

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครขอรับทุนภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2019 (สมัครเรียนภายใน 1 ตุลาคม 2019)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.otago.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...