ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ “วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน” ฟรี!!

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ประจำปี 2563 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง  ลาว และเวียดนาม

เพื่อให้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนรู้วัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะเน้นการฝึกทักษะสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ วิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีจากบทเพลง เรื่องเล่า นิทานท้องถิ่น รวมทั้งการสอนมารยาทในการติดต่อสื่อสารกับประเทศในอาเซียนด้วย เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สนใจที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

2. พร้อมเข้าอบรมทุกครั้งโดยไม่ขาดเรียน

 

วิธีการสมัคร:

โดยแสกนผ่านทาง QR Code หลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล aseantcc@gmail.com

**รับจำกัดเพียงคลาสละ 60 ท่านเท่านั้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.culture.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...