กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา!!

มาแล้ว! โอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการที่ทุกคนรอคอย เตรียมตัวให้พร้อมกับการสมัครงานครั้งสำคัญที่ใกล้จะถึงนี้!!

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 โดยจะเปิดรับทั้งสิ้นจำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิเทศสัมพันธ์

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

2. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรกรรม

 

3. นักสังคมสงเคราะห์

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

4. เจ้าพนักงานธุรการ

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.ทุกสาขา

 

5. เจ้าพนักงานพัสดุ

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปวส.ทุกสาขา

 

6. พนักงานบริการ

– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3/ม.6

 

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปวส. สาขาวิชาการเงินและบัญชี

 

8. เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3/ม.6

 

9. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

 

10. พี่เลี้ยง

– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3/ม.6

 

11. เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล

– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3/ม.6

 

การรับสมัครสอบ:

ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...