ทุนการศึกษามูลค่า 304,000 บาท จาก University of Lethbridge ประเทศแคนาดา

University of Lethbridge มอบทุน SGS Dean’s Scholarship ให้แก่นักศึกษาจากแคนาดา นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาที่มีถิ่นพำนักในประเทศแคนาดาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก พร้อมรับทุนการศึกษามูลค่าถึง 304,000 บาท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $10,000 (ประมาณ 304,000 บาท )

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและเอก ที่ School of Graduate Studies ในสาขาต่อไปนี้

– Master of Arts

– Master of Fine Arts

– Master of Music

– Master of Science

– Doctor of Philosophy

– Doctor of Philosophy in Education

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนในหลักสูตรที่กำหนด คลิกที่นี่ หลังจากได้รับการตอบรับแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

แบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 เทอมได้แก่

Summer term: พฤษภาคม – สิงหาคม

Fall term: กันยายน – ธันวาคม

Spring term: มกราคม – เมษายน

อ่านรายละเอียดการปิดรับสมัครของแต่ละหลักสูตร คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uleth.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...