ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีจาก Qatar University ณ ประเทศกาตาร์

Qatar University ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน รายละเอียดทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

2. สมัครขอรับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.qu.edu.qa

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...