Ookbee รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Graphic Designer (BNK48 app)

บริษัท อุ๊คบี จำกัด และบริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสื่อตีพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publication Platform) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Booking)

ล่าสุดทางบริษัทได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

รายละเอียดงาน:

– ออกแบบงานGraphic ในรูปแบบ Layout, banner design, Logo design, Ads, Infographic เป็นต้น

– มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าในการเสนอ Idea ใหม่ๆ ในการทำงาน

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิสิต/ นักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design หรือที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถใช้ Software สำหรับการออกแบบ เช่น Photoshop, Illustrator เป็นต้น

3. เปิดรับสิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมรับงานที่ท้าท้าย

4. ทำงานเป็นทีม มีความละเอียด รอบคอบและรับผิดชอบในงานที่ทำ

5. พิจารณาจาก Portfolio เท่านั้น

 

สวัสดิการ:

– เบี้ยเลี้ยง

– อาหารกลางวัน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ เลขที่ 1104/207-209 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, 10250

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...