The Aspen Network of Development Entrepreneurs รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน!!

โอกาสฝึกงานกับองค์กรระดับภูมิภาคมาถึงแล้ว! The Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) องค์กรสากลที่เชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้

ทำหน้าที่ให้ความรู้ เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ และการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม emerging market เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่กรุงเทพฯ รายละเอียดมีดังนี้

 

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกงาน:

– เรียนรู้งานที่หลากหลาย ได้ลงมือทำจริง และได้พัฒนาทักษะการบริหารโครงการ และการสื่อสาร

– ค่าตอบแทนการฝึกงาน

– โอกาสในการเรียนรู้การทำงานกับนักลงทุน NGO ภาครัฐ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังจะเรียนจบ หรือพึ่งเรียนจบในด้าน Entrepreneurship, Marketing

– สนใจในเรื่องผู้ประกอบการ และการทำธุรกิจเพื่อสังคม

– มีทักษะการสื่อสาร และการจัดการที่ดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

– เตรียม material ในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน social media, newsletter และ ประกาศผ่านช่องทางต่างๆ

– เตรียมจัดงาน event ดูแลสถานที่ การเดินทาง

– อัพเดทฐานข้อมูล วิเคราะห์ และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจให้กับธุรกิจที่เป็นสมาชิกกับองค์กร

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV และ cover letter มาได้ที่ [email protected]

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Career Impact

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...