รับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 62 ครั้งที่ 4

ข่าวดี!! กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย ระยะเวลาสูงสุด 3 ปี (ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย

2. อายุ 20-30 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช. และ ปวส. ไม่จำกัดสาขา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 10 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...