Thai Smile รับสมัคร Fares, Pricing & Revenue Management Officer (TOEIC 450)

Thai Smile เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Fares, Pricing & Revenue Management Officer รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีประสบการณ์ในงานจำหน่ายตั๋ว

2. สัญชาติไทย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

3. อายุ 22-30 ปี

4. มีคะแนน TOEIC 450 ขึ้นไป

5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่ www.thaismileair.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaismileair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...